Το δίκτυο

Δίκτυο εκπαιδευτικών των Μαθηματικών της Φύσης και της Ζωής

Αγαπητοί συνάδελφοι/συναδέλφισσες,

τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας διεξάγουμε έρευνες και προσπαθούμε τα αποτελέσματά τους να τα διοχετεύουμε για εφαρμογή στην εκπαίδευση, με στόχο την βελτίωση της διδασκαλίας των μαθηματικών στην χώρα μας. Η δραστηριότητα αυτή είναι γνωστή και ονομάζεται «Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής». Μία από τις σημαντικές και γνωστές παραγωγές της είναι τα βιβλία μαθηματικών της Α’ και Γ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

Φιλοσοφία και σκοπός της σχολής μας είναι ένα μεγάλο μέρος των αποτελεσμάτων της έρευνας να προσαρμόζεται και να εφαρμόζεται στην εκπαιδευτική πράξη με στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης των Μαθηματικών. Σε αυτή την κατεύθυνση σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο εν ενεργεία εκπαιδευτικών από όλη την Ελλάδα για να επικοινωνούμε και να αλληλο-τροφοδοτούμαστε σε θέματα μάθησης και διδασκαλίας των μαθηματικών. Η επικοινωνία θα γίνεται μέσω blog στο διαδίκτυο.

Στόχοι αυτού του δικτύου των εκπαιδευτικών, που θα ξεκινήσει με την έναρξη του νέου σχολικού έτους το Φθινόπωρο 2009, μπορεί να είναι οι παρακάτω αλλά και άλλοι που θα προκύψουν από την εφαρμογή και την συνεργασία στην πράξη:

Ενημέρωση και τροφοδότηση των εκπαιδευτικών με υλικό και αποτελέσματα ερευνών του Πανεπιστημίου τα οποία είναι χρήσιμα για την επιμόρφωσή τους αλλά και για την βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης μέσα στην σχολική τάξη. Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευτικοί μπορεί να: 1. επιμορφωθούν σε σύγχρονα θέματα σχετικά με την εκπαίδευση των Μαθηματικών, 2. να δοκιμάσουν στις τάξεις τους νέες καινοτόμες προτάσεις διδασκαλίας, οι οποίες στοχεύουν στην βελτίωση του υπάρχοντος αναλυτικού προγράμματος και των σχολικών βιβλίων.

Επικοινωνία και συζήτηση των εκπαιδευτικών με τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου, ώστε να υπάρχει πιο ουσιαστική και διεξοδική αντιμετώπιση των θεμάτων της μάθησης και της διδασκαλίας των Μαθηματικών.

Με βάση την παραπάνω λογική προσκαλούμε να εγγραφούν και να συμμετάσχουν στο δίκτυο δάσκαλοι/ες, Σύμβουλοι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υποψήφιοι δάσκαλοι και άλλοι ερευνητές που έχουν ενδιαφέρον για τη διδασκαλία των μαθηματικών.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Χαράλαμπος Λεμονίδης

Καθηγητής Διδακτικής Μαθηματικών